OS Kamenka - Kamenná kolonie, Brno

Kamenka na fotkách z diplomové práce pana Tomáše Bochořáka

Tomáš Bochořák, Způsob života dělnických rodin v brněnské Kamenné čtvrti, Diplomová práce UJEP, Brno 1979

1 - Městský lom na Červeném kopci, v kterém vznikla r. 1925 Kamenná čtvrť 2 - Pohled na Kamennou čtvrt počátkem 40.let 3 - Pohled na správní budovu kamenolomu z doby těsně před počátkem výstavby nouzových domků. 4 - Výzdoba Kamenné čtvrti k oslavě 1. máje 5 - Kamenná čtvrt od západu z Červeného kopce 6 - Pohled na spodní zástavbu Kamenné čtvrti od jihovýchodu z Červeného kopce 7 - Pohled na spodní zástavbu Kamenné čtvrti od jihovýchodu z Červeného kopce 8 - Pohled na spodní zástavbu Kamenné čtvrti od jihu z Červeného kopce
9 - Pohled na spodní zástavbu od jihu z Červeného kopce 10 - Pohled do dvorků v Kamenné čtvrti z Červeného kopce 11 - Pohled na část spodní zástavby Kamenné čtvrti s pozadím průmyslové aglomerace na Starém Brně 12 - Pohled na spodní zástavbu Kamenné čtvrti od jihu z Červeného kopce. 13 - Pohled na část spodní a horní zástavby Kamenné čtvrti 14 - Pohled na část horní zástavby Kamenné čtvrti od příjezdové cesty na Červeném kopci 15 - Pohled na spodní zástavbu Kamenné čtvrti od jihozápadu z Červeného kopce 16 - Pohled do uličky v dolní zástavbě Kamenné čtvrti
17 - Ulička končící po skalní stěnou 18 - Ulička ve spodní zástavbě Kamenné čtvrti 19 - Úzká ulička 20 - Domky s predzahrádkami. 21 - Ulička v horní zástavbě Kamenné čtvrti 22 - Ulička v horni zástavbě Kamenné čtvrti 23 - Typický nouzový domek 24 - Poslední domek krytý lepenkou 25 - Charakteristický obytný přístavek sloužící jako kuchyň
26 - Dřevěný obytný přístavek ve střešním prostoru 27 - Přístavek z obr.č.26 z pohledu ze dvora 28 - Obytný přístavek 29 - Detail přístavku 30 - Současná úprava nouzového domku 31 - Současná úprava nouzového domku 32 - Místní prodejna potravin 33 - Pohled do dvorku
34 - Detail dvorku 35 - Typický dvorek 36 - Dřevěné kůlny pod lomovou stěnou 37 - Pohled do dvorku 38 - Pohled do dvorku 39 - Dvorek vyzdobený vzorkovnicemi smaltů 40 - Splachovací záchod umístěný ve dvorku 41 - Vyústění záchodové odpadní roury do uličky 42 - Vyústění kuchyňského odpadu do uličky
43 - Zařízení kuchyně 44 - Starší kuchyňský příborník 45 - Plynový sporák a sporák na uhlí najdeme Kamenné čtvrti často vedle sebe 46 - Vedle bedýnky na uhlí mívá i dnes své místo pes 47 - Život starších obyvatelů Kamenné čtvrti se dodnes odbývá hlavně v kuchyni 48 - Mytí hlavy 49 - Život starých lidí v Kamenné čtvrti se v mnohém změnil 50 - Postel staršího obyvatele Kamenné čtvrti 51 - Skříň v pokoji staršího obyvatele Kamenné čtvrti 52 - Charakterististické výzdoby interiéru v Kamenné čtvrti
53 - Detail výzdoby interiéru 54 - Výzdoba zahrádky v Kamenné čtvrti 55 - Charakteristická výzdoba kuchyně 56 - Pohled na stehlíky v podomácku vyrobených klecích 57 - Svazek vějiček s obalem 58 - Svazek vějiček s obalem. 59 - Dobová předválečná fotografie dokumentující chov vepřů v Kamenné čtvrti 60 - Těžba ledu pro městský pivovar
61 - Těžba ledu pro městský pivovar 62 - Žánrový obrázek

Dokumenty - léto 2010

2010-06-30_korespondence-MHD.pdf
2010-07-20_korespondence-kanalizace.pdf
Najemni-smlouva-pozemky-Kamenka-neurcita.doc
Najemni-smlouva-pozemky-Kamenka-urcita.doc

Kamenka na fotkách pár desítek let zpět - archiv Matouškovi

Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 1.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 2.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 3.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 4.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 5.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 6.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 7.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 8.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 9.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 10.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 11.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 12.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 13.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 14.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 15.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 16.
Kamenka kdysi - Matouškovi - foto 17.

Kamenka na fotkách pár desítek let zpět

Kamenka kolem roku 1973 - foto 1. Kamenka kolem roku 1973 - foto 2. Kamenka kolem roku 1973 - foto 3. Kamenka kolem roku 1973 - foto 4. Kamenka kolem roku 1973 - foto 5.

Kamenka na historických mapách

Vilém Walter na svém serveru zpřístupnil historické mapy města Brna a Moravy. Zde je výběr pohledů na lokalitu Kamenné kolonie na těchto mapách v průběhu času, to jest od roku 1858 do roku 1944.

1858 - Doležalův situační plán města Brna - 1:5760

Otevřený dopis primátorovi města Brna

V Brně, dne: 3.5.2010
Roman Onderka
primátor města Brna
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Věc: Žádost o informace ohledně záměrů města s pozemky v Kamenné čtvrti.

Vážený pane primátore,

v posledních několika měsících je život obyvatel v Kamenné čtvrti významným způsobem poznamenán existenčním strachem v souvislosti s nově vypracovanou cenovou mapou pozemků. Mapa stanoví v našem polygonu cenu, se kterou jsme veřejně nesouhlasili vzhledem ke zcela nejasné metodice jejího stanovení bez zohlednění všech vlivů a znalosti situace v lokalitě. Nyní jsou majitelé domků po létech odmítání odprodeje ze strany města náhle postaveni před možnost odkupu pozemku pod vlastním domem za vynuceně navýšenou cenu (o 400% oproti ceně, která platila, když žádost o odkup podávali) stylem "ber nebo nechej být". Svůj dům však nemohou přemístit na cenově výhodnější parcelu a stávají se tak rukojmím města. Pro mnoho obyvatel je tato cena likvidační a mnoho z místních si ji nemůže dovolit zaplatit.

Pro mnoho z nás tak nabývá důležitosti zásadní otázka - co bude dál?

Zvýšíte nám nájemné podle cenové mapy na takovou výši, že ji nebudeme schopni zaplatit? A až se místní důchodci nebo nízkopříjmoví obyvatelé na nájemném za pozemek pod svým domečkem zadluží, vyvlastníte jim ho v exekuci? Nebo rovnou po odmítnutí odkupu přemrštěné ceny místním obyvatelem oslovíte developerskou firmu, která už si s námi poradí? A co ti, kteří ze strachu nebo z jiných důvodů pozemek i tak koupí - dočkají se slibované kanalizace a vodovodu, opravíte a začnete udržovat místní komunikace? Nebo získají za cenu celoživotního zadlužení majetek, jehož okolí bude v režii města dále chátrat, splašky mu potečou pod oknem a vodu bude dříve nebo později zase nosit od pumpy?

To je jen vzorek otázek. Přístup města vyvolává v mnoha místních obyvatelích existenční nejistotu a já se jako zástupce Občanského sdružení Kamenka ptám Vás, pane primátore, jako zástupce Města Brna - majitele pozemků pod našimi domy:

  1. Proč jsou nájemní smlouvy na pozemky pod domy v Kamenné čtvrti uzavírány na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 nebo 6 měsíců a jak by si město představovalo naplnění takové výpovědi?
  2. Proč není nájem uzavřen na 50 nebo 100 let, jestliže je lokalita považovaná za zónu stabilizovaného bydlení a majitelé domů nemají možnost své nemovitosti přesunout jinam?
  3. Co vede město k tomu, že po létech odmítání odprodeje náhle po majitelích zdejších domků požaduje tak přemrštěné ceny za pozemek, na kterém jejich dům stojí už od dob "první republiky", zatímco jiní občané našeho města dostávají od stejného majitele pozemek pod svými mnohem mladšími domy za podstatně výhodnějších okolností?
  4. Jaké důvody vedou město k tomu, aby s odvoláním na problém geologické nestability v několika exponovaných místech lokality zrušila realizaci dlouho připravované rekonstrukce inženýrských sítí, které ale vedou ve zcela jiných a geologicky stabilních koridorech?
  5. Jak je možné, že obyvatelé Kamenné čtvrti na výzvu města po léta s nadějí spolupracovali při přípravě slibované rekonstrukce inženýrských sítí, investovali své peníze a čas do přípravy projektové dokumentace, územního řízení, stavebvních povolení, ale poté, co Rada města bez rozpravy odhlasovala nerealizování rekonstrukce, nebyli o této skutečnosti oficiální cestou vůbec informování?
  6. Jak se město Brno postaví k problematice havarijního stavu, případně neexistence základních inženýrských sítí v jedné ze svých centrálních částí, obývané více než 150 rodinami?
  7. Jaká je další strategie plánu rozvoje lokality Kamenné čtvrti?

Tyto informace považujeme za zcela zásadní nejen pro stanovení aktuální ceny jednotlivých pozemků, ale především pro kvalitu jejich užívání - pro život obyvatel Kamenné čtvrti. Doufám, že pro nás máte odpovědi, které postoj města k naší lokalitě vyjasní a pomohou rozptýlit naše obavy.

Tímto dopisem Vám také chceme nabídnout platformu pro jednání Města s občany Kamenné čtvrti a řešení dlouholetých problémů Kamenné čtvrti.

S pozdravem
Roman Šenkýř
jednatel OS Kamenka
2010-05-03_OS_Kamenka_dopis_primatorovi.pdf
2010-05-31_dopis-primatora.pdf (odpověď)
Kamenná čtvrť 23

Prohlášení OS Kamenka nejen úřadům města Brna

Vážení zájemci o dění v Kamenné čtvrti, milí sousedé,

nacházíte se (stále ještě) na pracovní verzi webových stránek spravovaných občanským sdružením Kamenka. Absence souhrnu textového a obrazového materiálu sloužícího jako autentický zdroj informací pro návštěvníky této lokality je bohužel jen jedním z důvodů jejich vzniku.

Věříme, že nastal čas, kdy je třeba formou webové prezentace upozornit nejen na klady, ale také na zápory plynoucí ze života v této bývalé dělnické kolonii. Vedle pojednání o místní historii, zpráv o činnosti občanského sdružení, fotogalerie a pravidelných aktualit zde proto naleznete i informace mapující marný boj místních obyvatel s brněnskými úřady.

Ačkoli zde malebné domky stojí více než půl století, pozemky pod nimi se nachází ve vlastnictví Statutárního města Brna, které neumožnilo jejich dřívější odkup. Nájemní smlouvy na pozemky pod domy mají absurdní výpovědní lhůtu tři až šest měsíců a v celé Kamenné čtvrti platí dlouhodobá stavební uzávěra. Přesto došlo k navýšení jejich ceny v cenové mapě města Brna o 400% a to navzdory tomu, že město dosud nedostálo svému slibu vybudovat v lokalitě vodovod a kanalizaci. Chybí tu jakákoli občanská vybavenost, místní komunikace jsou v tak havarijním stavu, že komplikují dokonce svoz komunálního odpadu, z nezajištěné lomové stěny odpadává kamení a neprobíhá zde ani čištění komunikací, natož pak údržba zeleně. To jen část problémů, které návštěvník Kamenky neuvidí a o kterých se na vznikajícím webu dozvíte nezkreslené informace.

Věříme, že tato prezentace vytvoří zdravý protipól přetrvávajícím romantickým představám o místním životě v uzavřené komunitě. Jejím cílem je stát se pokud možno objektivním informačním zdrojem sloužícím obyvatelům kolonie, zájemcům o místní dění i potencionálním návštěvníkům.

Konstruktivní připomínky k podobě webu a relevantní textový a obrazový materiál uvítáme na adrese: web@kamenka.eu.

Kamenka, děti, před letyKamenka podporuje Otevřené Brno.